Szkolenie samolotowe

PPL (A) Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego

PPL(A), czyli Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego uprawnia jej posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 5700 kg.

Program szkolenia praktycznego obejmuje minimum 45 godzin lotów, które w całości prowadzone jest na samolocie Socata Morane MS88OB.

Szkolenie lotnicze – obejmuje kurs pilotażu teoretyczny i praktyczny. Nauka latania samolotem odbywa się najpierw nad lotniskiem w Krośnie, a potem po trasach nawigacyjnych. Po ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji pilota turystycznego PPL(A) można od razu rozpocząć szkolenie do uprawnienia VFR noc.

Zapisz się na szkolenie!

Szkolenie samolotowe – wymagania wstępne:

Warunki, jakie musi spełniać kandydat do etapu praktycznego szkoleń lotniczychszkolenia praktycznego:

 • ukończone 16 lat;
 • uzyskanie 75% obecności na wykładach kursu teoretycznego;
 • pozytywnie zaliczony egzamin kursu teoretycznego;
 • ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy I lub II;
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuowanie nauki w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną;
 • ukończone 17 lat życia w momencie przystąpienia do egzaminów przed LKE.

 

 

Zapisz się na szkolenie!

Szkolenie pilotów – część teoretyczna

Kurs samolotowy obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym lub 60 godzin w trybie zaocznym.
Zajęcia indywidualne lub grupowe z następujących przedmiotów:

 • prawo lotnicze,
 • ogólna wiedza o samolocie,
 • osiągi i planowanie lotu,
 • człowiek – możliwości-ograniczenia,
 • meteorologia,
 • nawigacja,
 • procedury operacyjne,
 • zasady lotu,
 • łączność,
 • ogólne bezpieczeństwo lotów.

Szkolenie lotnicze – etap praktyczny

W szkoleniu praktycznym uczeń-pilot wykonuje minimum 120 lotów w czasie 45 godzin, z czego 40 lotów samodzielnych w czasie 10 godzin lotu. Po ukończeniu szkolenia lotniczego uczeń-pilot uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego i praktycznego i może starać się o uzyskanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Nauka latania samolotem nad Krosnem

Etapy szkolenia praktycznego (zadania):

Zadanie I: lot po kręgu i do strefy (szkolenie podstawowe)

Zadanie II: loty zapoznawcze według wskazań przyrządów

Zadanie III: przeloty VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym.

Szkolenie pilotów – VFR noc

Dzięki uprawnieniu do wykonywania lotów nocnych zbliżający się zachód słońca przestanie oznaczać konieczność lądowania. Po uzyskaniu uprawnienia będziesz mógł (mogła) odbywać swoje lotnicze podróże również w nocy.

W celu uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR wymagane jest ukończenie szkolenia teoretycznego minimum 5 godzin szkolenia praktycznego na samolocie według programu VFR noc.

 

 

 

 

Uprawnienia oraz ograniczenia wynikające z licencji PPL(A):

Po ukończeniu szkolenia lotniczego i uzyskaniu licencji PPL(A), pilot jest uprawniony do wykonywania lotów według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych, których masa do startu nie przekracza 5700kg.

Pilot nie ma możliwości wykonywania lotów komercyjnych (np. odpłatne loty widokowe), z wyjątkiem lotów o charakterze szkoleniowym, które pilot z licencją PPL(A) może wykonywać jako instruktor samolotowy, jeśli posiada ważne dodatkowe uprawnienie FI(A)R wpisane do licencji.

Pilot z licencją PPL(A) wykonywać loty może wykonywać loty w przestrzeni międzynarodowej na samolocie zarejestrowanym w UE pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej operacyjnym (ICAO 4) lub wyższy.

Pilot z licencją PPL(A) po uzyskaniu odpowiedniego nalotu, a także gdy zaliczy dodatkowe szkolenie lotnicze może rozszerzyć swoją licencję o dalsze uprawnienia, tj. uprawnienia do wykonywania lotów według przyrządów IR, uprawnienia instruktora samolotowego z ograniczeniem FI(A)R oraz uprawnienia do wykonywania lotów na samolocie wielosilnikowym ME, jak również przeszkolić się na bardziej skomplikowany typ samolotu wymagający TR (typ rating).

Nasze samoloty

Morane-Saulnier 880B

Rozpiętość skrzydeł: 9,56 m
Długość: 6,82 m
Wysokość: 2,60 m
Pow. nośna: 12,28 m2
Masa własna: 450 kg
Prędkość maks.: 190 km/h
Pułap: 3000 m
Zasięg maks.: 740 km

Dodatkowe informacje

Chcesz zostać pilotem? Skontaktuj się z nami, a my nauczymy Cię latać!
Szkolenie samolotowe prowadzi Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza, ul. Żwirki i Wigury 8, 38-400 Krosno

e-mail: biuro@aeroklub-podkarpacki.pl
tel.: 602 769 433

Sekcja samolotowa:

Dział Wyszkolenia,

e-mail: wyszkolenie@aeroklub-podkarpacki.pl

Po uzyskaniu licencji pilota turystycznego PPL możesz wynająć u nas samolot!

Numer konta, na który można dokonać opłaty za szkolenie:
Konto: 31 1600 1462 1893 9510 8000 0001
NIP: 684-000-25-01

Przelew należy kierować z dopiskiem: „Szkolenie samolotowe”

Szkolenia

Szkolenia
spadochronowe
Szkolenia
szybowcowe
Szkolenia
samolotowe
Szkolenia
paralotniowe

Zapisz się na szkolenie

  Data urodzenia

  Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.
  Akceptuję