Szkolenie samolotowe

PPL (A) Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego

PPL(A), czyli Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego uprawnia jej posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 5700 kg.

Program szkolenia praktycznego obejmuje minimum 45 godzin lotów, które w całości prowadzone jest na samolocie Socata Morane MS88OB.

Szkolenie lotnicze – obejmuje kurs pilotażu teoretyczny i praktyczny. Nauka latania samolotem odbywa się najpierw nad lotniskiem w Krośnie, a potem po trasach nawigacyjnych. Po ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji pilota turystycznego PPL(A) można od razu rozpocząć szkolenie do uprawnienia VFR noc.

Zapisz się na szkolenie!

Szkolenie samolotowe – wymagania wstępne:

Warunki, jakie musi spełniać kandydat do etapu praktycznego szkoleń lotniczychszkolenia praktycznego:

 • ukończone 16 lat;
 • uzyskanie 75% obecności na wykładach kursu teoretycznego;
 • pozytywnie zaliczony egzamin kursu teoretycznego;
 • ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy I lub II;
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuowanie nauki w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną;
 • ukończone 17 lat życia w momencie przystąpienia do egzaminów przed LKE.

 

 

Zapisz się na szkolenie!

Szkolenie pilotów – część teoretyczna

Kurs samolotowy obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym lub 60 godzin w trybie zaocznym.
Zajęcia indywidualne lub grupowe z następujących przedmiotów:

 • prawo lotnicze,
 • ogólna wiedza o samolocie,
 • osiągi i planowanie lotu,
 • człowiek – możliwości-ograniczenia,
 • meteorologia,
 • nawigacja,
 • procedury operacyjne,
 • zasady lotu,
 • łączność,
 • ogólne bezpieczeństwo lotów.

Szkolenie lotnicze – etap praktyczny

W szkoleniu praktycznym uczeń-pilot wykonuje minimum 120 lotów w czasie 45 godzin, z czego 40 lotów samodzielnych w czasie 10 godzin lotu. Po ukończeniu szkolenia lotniczego uczeń-pilot uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego i praktycznego i może starać się o uzyskanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Nauka latania samolotem nad Krosnem

Etapy szkolenia praktycznego (zadania):

Zadanie I: lot po kręgu i do strefy (szkolenie podstawowe)

Zadanie II: loty zapoznawcze według wskazań przyrządów

Zadanie III: przeloty VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym.

Szkolenie pilotów – VFR noc

Dzięki uprawnieniu do wykonywania lotów nocnych zbliżający się zachód słońca przestanie oznaczać konieczność lądowania. Po uzyskaniu uprawnienia będziesz mógł (mogła) odbywać swoje lotnicze podróże również w nocy.

W celu uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR wymagane jest ukończenie szkolenia teoretycznego minimum 5 godzin szkolenia praktycznego na samolocie według programu VFR noc.

 

 

 

 

Uprawnienia oraz ograniczenia wynikające z licencji PPL(A):

Po ukończeniu szkolenia lotniczego i uzyskaniu licencji PPL(A), pilot jest uprawniony do wykonywania lotów według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych, których masa do startu nie przekracza 5700kg.

Pilot nie ma możliwości wykonywania lotów komercyjnych (np. odpłatne loty widokowe), z wyjątkiem lotów o charakterze szkoleniowym, które pilot z licencją PPL(A) może wykonywać jako instruktor samolotowy, jeśli posiada ważne dodatkowe uprawnienie FI(A)R wpisane do licencji.

Pilot z licencją PPL(A) wykonywać loty może wykonywać loty w przestrzeni międzynarodowej na samolocie zarejestrowanym w UE pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej operacyjnym (ICAO 4) lub wyższy.

Pilot z licencją PPL(A) po uzyskaniu odpowiedniego nalotu, a także gdy zaliczy dodatkowe szkolenie lotnicze może rozszerzyć swoją licencję o dalsze uprawnienia, tj. uprawnienia do wykonywania lotów według przyrządów IR, uprawnienia instruktora samolotowego z ograniczeniem FI(A)R oraz uprawnienia do wykonywania lotów na samolocie wielosilnikowym ME, jak również przeszkolić się na bardziej skomplikowany typ samolotu wymagający TR (typ rating).

Nasze samoloty

Morane-Saulnier 880B

Rozpiętość skrzydeł: 9,56 m
Długość: 6,82 m
Wysokość: 2,60 m
Pow. nośna: 12,28 m2
Masa własna: 450 kg
Prędkość maks.: 190 km/h
Pułap: 3000 m
Zasięg maks.: 740 km

Dodatkowe informacje

Chcesz zostać pilotem? Skontaktuj się z nami, a my nauczymy Cię latać!
Szkolenie samolotowe prowadzi Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza, ul. Żwirki i Wigury 8, 38-400 Krosno

e-mail: biuro@aeroklub-podkarpacki.pl
tel.: 602 769 433

Sekcja samolotowa:

Dział Wyszkolenia,

e-mail: wyszkolenie@aeroklub-podkarpacki.pl

Po uzyskaniu licencji pilota turystycznego PPL możesz wynająć u nas samolot!

Numer konta, na który można dokonać opłaty za szkolenie:
Konto: 31 1600 1462 1893 9510 8000 0001
NIP: 684-000-25-01

Przelew należy kierować z dopiskiem: „Szkolenie samolotowe”

Szkolenia

Szkolenia
szybowcowe
Szkolenia
samolotowe
Szkolenia
paralotniowe

Zapisz się na szkolenie

  Data urodzenia

  4.5/5 - (15 votes)
  Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.
  Akceptuję