Aktualnie przygotowywana jest do druku  historia Aeroklubu
Podkarpackiego za lata 2016-2020 wraz z uzupełnieniami dla pierwszej części
publikacji obejmującej lata 1928-2015 (uzupełnienia dotyczą osób, które dostarczyły
swoje materiały do autora). Dodatkowo w publikacji, w osobnym rozdziale
uzupełniającym zawarta jest cała historia lotniska w Krośnie, z przedstawionymi
nieznanymi dla szerszych czytelników dokumentami. Wydanie będzie miało objętość
ponad 500 stron (charakter albumowy)i będzie wyglądało podobnie jak poprzednie
obejmujące lata 1928-2015. Z uwagi na koszty druku, ilość drukowanych
egzemplarzy zależna będzie od chętnych do nabycia. Prosi się chętnych o
deklarowanie zakupu publikacji w biurze Aeroklubu w terminie do 15 października
2023 r. wraz z zaliczką 50 zł, która będzie uwzględniona przy odbiorze książki. Koszt
egzemplarza szacuje się na ok. 120-150 zł (podobnie jak poprzednie wydanie).

Ocena