ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA AEROKLUBÓW
I WSZYSTKICH ORGANIZACJI OBSŁUGOWYCH Z BRANŻY LOTNICZEJ
ORAZ LOTNICZEGO SEKTORA PRYWATNEGO

Szczegółowe informacje znajdziecie pod numerem tel. 602 769 433
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.