Inside energy, the Rolex Cosmograph replica omega watches for sale Daytona sequence 116520-78590 white wine menu pre-loaded with outstanding top quality different watches chronograph motion --4030 form motion, along with other suggestions, it is also pre-loaded with Rolex's "heart" -- using a adjustable inertia harmony wheel, fine-tuning the balance along with Breguet harmony springtime mess harmony wheel, sufficient reason audemars piguet replica uk for the brand inside regular 1931 new technology from the pendulum Tuo self-winding pieces. Rolex motion methodically delivered to the endorsed certification, name chronometer, witness its remarkable accuracy performance. After the festival, permit the Daytona wake the slumbering holiday getaway connected with that, a brand new life additional amazing, cherish just about every tiny of your respective to realize their particular worth. Inside current life, persons longines replica for women progressively be aware of top quality along with detail connected with life, apparel, precise apparel computer code seriously isn't probably the insufficient routine, a stylish style produce outstanding look at is obviously captivated guy. Many individuals believe that guys such as look at, only to keep to be able to pressure the grid, definitely that replica cartier watches for men cannot be the reason why most guys prefer to look at. For a start, the look at is a symbolic representation of a timely guy, persons may realize how to cherish living time period connected with life to be able to use just about every tiny to realize their particular worth. The truth is, the look at is a symbolic representation connected with mankind's rolex replica watches swiss for sale flavor, in a bizarre problem, perhaps no one observed which kind of match the brand, yet may be aware of the shoes, and also look at what flavor. Last but not least, the look at is usually an excellent significant other from the minds connected with replica watches guys, in the intense function and also amusement along with amusement, are generally interesting.

Szybowcowe

KURS SZYBOWCOWY organizowany jest kilka razy w roku i trwa około 3 tygodni.
Potem można już latać s a m o d z i e l n i e pod okiem instruktora.

Nie możesz przeznaczyć całego tygodnia wolnego od pracy?

Co sądzisz o Kursie Weekendowym? Latanie w każdą sobote i niedzielę. Trwa to dłużej -około 2 miesięcy.
Szkolenie podstawowe na pilota szybowcowego III-klasy.
Szkolenie rozpoczyna się Teoretycznym Kursem Szybowcowym. Obejmuje 60 godzin wykładów z następujących dziedzin lotniczych: Prawo lotnicze, Ogólna wiedza o szybowcu, Osiągi i planowanie lotu, Człowiek – możliwości i ograniczenia, Meteorologia, Nawigacja, Procedury operacyjne, Zasady lotu, Łączność, Ogólne bezpieczeństwo lotów. Wykłady prowadzą instruktorzy, którzy udostępniają wszelkie materiały do nauki. Wystarczy mieć z sobą zeszyt i długopis.

Wymagania przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego:

-ukończone 16 lat życia w dniu pierwszego lotu samodzielnego

-poniżej wieku 18 lat potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna wyrażona w obecności notariusza, Szefa Wyszkolenia albo Dyrektora

-ukończony Teoretyczny Kurs Szybowcowy i zdany egzamin wewnętrzny

obecność na min. 75% wykładów

-pozytywne orzeczenie lekarskie klasy 1 lub 2 z badań wstępnych (specjalistyczne ośrodki to: Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Specjalistyczna Przychodnia Lekarska PLL Lot w Warszawie, Lekarze Orzecznicy ULC). Koszt badań to około 150-300 zł. Jest możliwość wykonania badań na miejscu, w Krośnie (trzeba tylko wcześniej uzgodnić termin z Szefem Wyszkolenia).

Badania medyczne:

Lekarze orzecznicy wydają orzeczenia lekarskie II klasy. Przed wizytą należy wykonać we własnym zakresie następujące badania: morfologia, badanie moczu, badanie okulistyczne, badanie laryngologiczne, EKG klatki piersiowej, osoby po 40 zawartość cholesterolu.

Szkolenie praktyczne:

Większość uczniów opanowuje podstawowy pilotaż szybowcowy po 50-60 lotach z instruktorem, i 10 lotach samodzielnych w łącznym czasie około 4-5 godzin lotu. Taki kurs trwa zwykle 2-3 tygodnie w zależności od pogody. Można też wybrać tryb weekendowy. Zagadnienia kursu praktycznego: przygotowanie szybowca do startu, start za wyciągarką, lot po kręgu nadlotniskowym, podstawowe manewry, lądowanie, postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Koszt szkolenia:

Informacje odnośnie kosztów szkolenia znajdziecie w uaktualnianym „na bierząco” cenniku.

Po pozytywnie ukończonym szkoleniu za wyciągarką, uczeń – pilot może dalej rozwijać umiejętności lotnicze, zdobywać wiedzę i uprawnienia szybowcowe (celność lądowania, nauka wykorzystywania wznoszeń termicznych, start na holu za samolotem) w celu zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego PL(G).

 

Warunki do zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego PL(G): wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne, nalot szybowcowy minimum 35 godzin (w tym 15 godzin lotu samodzielnego, w co najmniej 40 lotach, 1 przelot na odległość, co najmniej 50 km).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Aeroklub podkarpacki Szkoła Lotnicza   ul. Żwirki i Wigury 8   38-400 Krosno

tel.: 48 13 43 662 03   fax.:

e-mail: biuro@aeroklub-podkarpacki.pl

Przewodniczący sekcji szybowcowej: Wojciech Nowosadzki

Dział Wyszkolenia, tel.: 604 775 547
e-mail: wyszkolenie@aeroklub-podkarpacki.pl

 

Numer konta, na który można dokonać opłaty za szkolenie:

konto:Konto: PBS siedziba w Sanoku oddział w Krośnie : 22 8642 1083 2002 8325 9494 0001
NIP: 684-000-25-01

Przelew należy kierować z dopiskiem: „Szkolenie szybowcowe”

 

cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  |